Chào mừng các bạn đến với

BINH ĐOÀN 12 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị kế thừa truyền thống Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Trường Sơn đã làm nên con đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp giải phóng hào toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tập thể bộ đội Trường Sơn được Đảng và Nhà Nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.
  • Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân
  • Huân chương Sao vàng
  • Huân chương Hồ Chí Minh
  • Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì
  • 82 tập thể và 48 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và hạng vạn các cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác.

Chính sách chất lượng

  • Chúng tôi cam kết thỏa mãn khách hàng bằng các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng ngày càng cao, phù hợp với pháp luật, các văn bản pháp quy của nhà nước, quy chuẩn xây dựng.
  • Công ty đặc biệt quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng và coi đây là sức mạnh và sự sống còn của công ty.
  • Hệ thống quản lý chất lượng của công ty được áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục.

Tin tức nổi bật

Facebook Chat