Thông báo Tham gia Đối tác chiến lược
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng là Công ty 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế...
Facebook Chat