Thông báo Tham gia Đối tác chiến lược

10/5/2017 Lượt xem: 1560
THƯ MỜI THAM GIA ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Kính gửi:  Quý Nhà đầu tư

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng xin gửi tới Quý Nhà đầu tư lời chào trân trọng.

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng là Công ty 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế... Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng đang triển khai cổ phần hóa theo Quyết định số 2750/QĐ-BQP, ngày 15/7/2015 của Bộ Quốc phòng. Theo Quyết định số 1521/QĐ-BQP, ngày 08/5/2017 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng thuộc Tổng công ty Trường Sơn thành công ty cổ phần, theo đó vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty là 27.250.000.000 đồng. Việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng nhằm đa dạng hóa hình thức sở hữu, đồng thời mong muốn cùng các Nhà đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản trị để nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và năng động hơn trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để phát triển Công ty. Bên cạnh Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt thì các Nhà đầu tư khác đủ điều kiện là Nhà đầu tư chiến lược vẫn có thể tham gia là Nhà đầu tư chiến lược của Công ty.

Với định hướng phát triển nói trên, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của Quý Nhà đầu tư dưới hình thức là Nhà đầu tư chiến lược của Công ty theo các quy định của Nhà nước về cổ phần hóa hiện hành. 
Quý Nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí là cổ đông chiến lược của Công ty quan tâm xin vui lòng gửi Hồ sơ đề nghị làm Nhà đầu tư chiến lược theo chỉ dẫn như sau:

1. Thông tin chào bán:

- Số lượng cổ phần chào bán: 500.000 cổ phần, tương ứng 18,35% vốn điều lệ
- Phương thức chào bán: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp
- Thời gian thực hiện chào bán: Sau khi tổ chức bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài
- Giá bán: Không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá công khai

2. Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược:

- Có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng công nghiệp.
- Có thời gian hoạt động hơn (>) 5 năm.
- Có đủ năng lực tài chính và nguồn vốn góp theo báo cáo tài chính thời điểm gần nhất, thể hiện trên tiêu chí vốn chủ sở hữu (-) các khoản đầu tư dài hạn bằng vốn chủ sở hữu (hoặc tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn) còn lại tối thiểu bằng số vốn góp theo đăng ký là nhà đầu tư chiến lược.
- Có lợi nhuận ròng dương trong 3 (ba) năm trước liền kề năm đăng ký tham gia làm cổ đông chiến lược.
- Có thể giúp Công ty mở rộng thị trường hoạt động tại các tỉnh phía Nam.
- Có cam kết bằng văn bản của người đại diện theo Pháp luật trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty; cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu là 05 năm tính từ khi công ty cổ phần được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
- Có đủ năng lực và cam kết hỗ trợ Công ty trong một hoặc một số lĩnh vực: Chuyển giao công nghệ mới; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh; Nâng cao năng lực tài chính; Đào tạo nguồn nhân lực; Cung ứng nguyên vật liệu; Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3. Hồ sơ Nhà đầu tư chiến lược:

- Văn bản gửi Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng bày tỏ nhu cầu tham gia làm Nhà đầu tư chiến lược.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất.
- Bản thông tin giới thiệu kinh nghiệm, năng lực của Nhà đầu tư.
- Điều lệ công ty.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015, 2016.
- Phương án phát triển, sản xuất kinh doanh và kế hoạch hỗ trợ Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng sau cổ phần hóa và mở rộng thị trường hoạt động tại các tỉnh phía Nam.
- Văn bản chứng minh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế do cơ quan có thẩm quyền xác nhận đến thời điểm 31/12/2016 và cam kết không vi phạm Pháp luật (không có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm Pháp luật).
- Các cam kết khi tham gia Nhà đầu tư chiến lược (Theo quy định của Pháp luật về cổ phần hóa).

4. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và mở hồ sơ Nhà đầu tư:

- Thời gian Nhà đầu tư nộp hồ sơ: Chậm nhất 16 giờ 00 phút, ngày 10/10/2017 (Hồ sơ của Nhà đầu tư phải được đựng trong phong bì dán kín và niêm phong hợp lệ).
- Thời gian mở hồ sơ để kiểm tra tính hợp lệ: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 11/10/2017.
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng.
Địa chỉ: Số 25 ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84-24) 3858 4391 -  Fax: (84-24) 3855 1390

Trân trọng thông báo!
                           
Hà Nội, ngày  03  tháng  10   năm 2017
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
LÊ VĂN QUÂN
Facebook Chat