Hoạt động sản xuất và tình nghĩa của Binh đoàn 12 năm 2014

6/10/2016 Lượt xem: 649
Thời  gian gần đây, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và hoạt động tình nghĩa.

Trân trọng giới thiệu với các đồng chí và bạn đọc vài hoạt động chính trong năm 2014 của Binh đoàn.
 

Chính ủy Binh đoàn 12 trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ an.


Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tham gia thi công Dự án kè Sông Hậu.


Tư lệnh Binh đoàn 12 trao tặng 500 triệu đồng để xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.


Binh đoàn 12 - Tổng công ty tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.


Binh đoàn 12 trao tặng ngư dân tỉnh Quảng Ngãi 100 triệu đồng.

Ảnh: Ban Tuyến huấn Binh đoàn.
Facebook Chat