Đoàn cán bộ, học viên lớp Bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh (khóa 74) thăm Binh đoàn.

3/15/2019 Lượt xem: 1292
Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2019 đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng và học viên lớp Bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh khóa 74 đến tham quan tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Binh đoàn 12.

(Đoàn chụp ảnh lưu niệm với BTL Binh đoàn và đại biểu các cơ quan, đơn vị)
Đón đoàn có các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Binh đoàn; chỉ huy các phòng, ban cơ quan Binh đoàn và đại diện chỉ huy các đơn vị khu vực Hà Nội. Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Trường Sơn tại bia tưởng niệm;

(Đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bộ đội Trường Sơn)
 đồng thời tham quan, nghe giới thiệu và xem phim tư liệu về tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại cũng như những chiến công oanh liệt của Bộ đội Trường Sơn, góp phần quan trọng vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

(Đoàn tham quan, nghe giới thiệu về tuyến đường Hồ Chí Minh)
 (Trường Sơn)./.

Facebook Chat