Đại hội Thi đua Quyết Thắng Binh đoàn 12 lần thứ V

6/10/2016 Lượt xem: 7507
Báo cáo 
Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm (2009 - 2014) tại Đại hội thi đua Quyết thắng Binh đoàn 12 lần thứ V 

          Kính thưa Đại hội

          5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta từng bước chuyển biến tích cực sau ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống nhân dân ngày được cải thiện. Mục tiêu phát triển đất nước do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, cùng với nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, Quân đội và của Bộ đội Trường Sơn đã tạo không khí phấn khởi động viên các cấp các ngành, các lực lượng nói chung và Binh đoàn nói riêng hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời Luật thi đua, khen thưởng (TĐKT) ra đời, được bổ sung sửa đổi kịp thời đã đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý để toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) lên tầm cao mới.


Chủ tịch đoàn Đại hội.
 


Bộ Tư lệnh và khách mời của Đại hội.
 
Tuy nhiên những năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, nhất là khu vực Biển Đông. Đất nước ta phải đương đầu với những thách thức lớn, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hoà bình"; thiên tai liên tiếp xảy ra gây tổn thất về người và tài sản; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển nhưng tiêu cực ở một số lĩnh vực chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, có mặt còn gia tăng. Bên cạnh đó, những tiêu cực mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đã tác động đến tâm tư, tình cảm và đời sống của bộ đội. Những biểu hiện tư tưởng cơ hội, thực dụng, đề cao lợi ích vật chất, coi nhẹ động lực tinh thần dẫn đến hạ thấp vai trò tích cực và làm hạn chế động lực TĐKT.

Đối với Binh đoàn, do yêu cầu đặc điểm nhiệm vụ nên địa bàn hoạt động rộng, lực lượng phân tán ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước; nhiều đơn vị thi công ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang tạo ra áp lực lớn về sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản... Đó là những đặc điểm lớn, có ảnh hưởng và chi phối trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn nói chung và phong trào TĐQT nói riêng.

Nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa to lớn của phong trào TĐQT trong tình hình mới, 5 năm qua cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về đổi mới công tác TĐKT. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT. Hội đồng (ban) TĐKT các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có nề nếp. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ và chỉ huy đơn vị trong việc xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các tổ chức quần chúng đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên tự giác tham gia phong trào thi đua của tổ chức mình và phong trào TĐQT của đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được nâng lên một bước, tạo được phong trào trong học tập, noi gương “Người tốt, việc tốt” ở từng cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn.


Các đơn vị nhận Bằng khen của Bộ Tư Lệnh.
 
Kính thưa Đại hội!

Thực hiện đổi mới toàn diện tổ chức phong trào TĐQT, 5 năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức thi đua. Đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Mục tiêu, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chung và khả năng của từng đơn vị, từng công trình. Đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị và tình hình thực tiễn của Binh đoàn để xác định chủ đề, mục tiêu thi đua từng năm cho phù hợp. Phong trào thi đua được lồng ghép với các cuộc vận động lớn của toàn quân ­­(1). Nhất là từ khi có Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 339 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, phong trào TĐQT trong Binh đoàn đã được đẩy lên một bước mới và đem lại hiệu quả thiết thực.

  Tại Đại hội này, chúng ta ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự tiến bộ trong phong trào TĐQT của Binh đoàn 5 năm qua. Sự tiến bộ đó được thể hiện Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Công ty 470, Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty 99, Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty 384, 472; 5 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (trong đó CT99 ba lần, CT384, 185 mỗi đơn vị một lần); 10 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (CT 492 bốn lần, CT 185 hai lần; CT99, 472, 384 và VKSTK mỗi đơn vị một lần); 13 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Binh đoàn; 17 tập thể và 7 cá nhân  được tặng Bằng khen của Chính phủ; 11 đồng chí được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 240 lượt tập thể được tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 2.850 lượt người được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó 215 đồng chí có từ 2 năm đến 5 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cơ sở). Đặc biệt  nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2009 – 2014).

 Đại hội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của toàn Binh đoàn 5 năm qua. Tiêu biểu là các đơn vị: 99, 492, 185, 384, 472  là những đơn vị thường xuyên dẫn đầu phong trào thi đua, được Bộ Tư lệnh Binh đoàn tặng cờ “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng”; Biểu dương 32 tập thể, 95 cá nhân được tặng Bằng khen của Binh đoàn, là những gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2014.  Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng!


Tư lệnh Binh đoàn trao cờ "Đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua Quyết Thắng" của Binh đoàn cho 5 đơn vị.
 
  Kính thưa các đồng chí đại biểu !

  Thưa toàn thể Đại hội !

Từ thực tiễn 5 năm qua đã khẳng định: Phong trào TĐQT trong Binh đoàn đã phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, CNVQP và LĐHĐ hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị VMTD. Kết quả đó được thể hiện ở một số nội dung sau:

1/ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của cấp uỷ, chỉ huy các cấp.

Trên cơ sở chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của TCCT(2), Đảng uỷ Binh đoàn 12 đã làm tốt việc quán triệt cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, nội dung đổi mới công tác TĐKT trong giai đoạn hiện nay. Cấp ủy và chỉ huy các cấp đã xác định công tác TĐKT và phong trào TĐQT là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy ở đơn vị mình. Đã lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành như Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua của đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ. Do vậy công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Binh đoàn được duy trì thường xuyên, có nề nếp, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trên khắp các công trình, nhất là trên các công trình trọng điểm, góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn, tăng năng lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và nâng cao đời sống người lao động.

2/ Kết quả đổi mới tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng.

Từ nhận thức đúng vị trí, vai trò của thi đua, coi thi đua là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng của CTĐ, CTCT, là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ, QNCN, CNVQP vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời thi đua cũng là nhiệm vụ và chức trách của người chỉ huy, là biện pháp xây dựng con người mới trong cơ chế quản lý mới; là phương thức vận động và tổ chức lực lượng để thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng tổ chức đảng TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; là động lực thúc đẩy SXKD có năng xuất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của Tổng công ty. Do vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Binh đoàn trong 5 năm qua luôn được triển khai chặt chẽ và có sự đổi mới tương đối toàn diện, từ việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chương trình hành động đến nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua đã có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, mục tiêu cụ thể, rõ ràng trên từng công trình, trong từng nhiệm vụ.

 
  Bộ Tư lệnh và đại diện Tổng Cục Chính trị chụp ảnh chung với các diển hình xuất sắc của Binh đoàn.
 
(2) Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 692-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và công tác khen thưởng trong Quân đội 5 năm (2011 - 2015); Kế hoạch 510/KH -CT của TCCT về phát động toàn quân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Chỉ thị 78-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Binh đoàn trong những năm qua là: SXKD phải đi đôi với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; hiệu quả kinh tế phải gắn với hiệu quả chính trị - xã hội, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và nâng cao sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường; đồng thời tạo ra nhiều công trình, nhiều sản phẩm có chất lượng cao; luôn coi trọng “Chữ tín” với chủ đầu tư, coi đây là yếu tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng chính là mục đích, mục tiêu và khẩu hiệu hành động trong phong trào thi đua Quyết thắng của Binh đoàn những năm qua; là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công trong SXKD trước sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường.

Trong SXKD, tìm việc làm luôn là nhiệm vụ hàng đầu, là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Do đó công tác thi đua luôn phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của mọi cấp mọi ngành, mọi nguồn lực trong công tác tiếp thị, mở rộng các mối quan hệ để tìm việc làm. Vì thế năng lực đấu thầu của Binh đoàn ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các công trình trúng thầu và được chỉ định thầu ngày càng có quy mô và giá trị lớn, loại hình công trình và địa bàn ngày càng được mở; đã cơ bản đảm bảo đủ việc làm cho các đơn vị, duy trì được nhịp độ sản xuất, đảm bảo được mức tăng trưởng hàng năm. Điều đó thể hiện uy tín, thương hiệu của Tổng công ty đối với chủ đầu tư, các bộ, ngành, các địa phương ngày càng cao.

Cùng với việc thường xuyên đẩy mạnh công tác thị trường tìm việc làm, mở rộng quy mô sản xuất, Binh đoàn đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua để đẩy nhanh tiến độ trên các công trình trọng điểm, với mục tiêu "Năng xuất, chất lượng, hiệu quả", "tất cả vì sản xuất, tất cả vì công trường", "Bám máy, bám đường, bám công trường như bám trận địa"... Các phong trào đã hướng vào tháo gỡ những khâu khó, việc khó, những thời điểm thi công quyết liệt nhằm tập trung sức lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành nhiệm vụ từng hạng mục, từng công trình, từng quý, từng năm. Tiêu biểu như các đợt thi đua đột kích, thi đua về đích trên công trình thủy điện Sơn La, thủy điện Srêpôk3, thủy điện Lai Châu, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Gói thầu PK1-B, PK2), đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Giầu Dây, các dự án trên đảo phú Quốc, đường tuần tra biên giới vv... Đặc biệt các đợt thi đua cao điểm chống lũ, lấp sông trên các công trình thuỷ lợi như "45 ngày đêm lao động xuất sắc" trên công trình Thủy lợi Ngàn Trươi (Hà Tĩnh); "60 ngày đêm lao động quyết thắng" trên công trình thủy lợi Hồ Tả Trạch; với nhiều khẩu hiệu hành động hết sức sinh động "Chưa lấp xong sông chưa nghỉ", "Tất cả vì tiến độ và chất lượng công trình" và gần đây nhất là đợt thi đua “70 ngày đêm lao động quyết thắng" lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân... Phong trào thi đua thực sự là động lực trực tiếp, thúc đẩy hoàn thành các công trình đúng tiến độ mà trước đó tưởng chừng không hoàn thành được.

Nhân dịp này Đại hội chúng ta nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân đã có nhiều cố gắng trong lao động sản xuất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu Trường Sơn trong những năm qua.

Kính thưa Đại hội!

Để thúc đẩy SXKD phát triển, đạt hiệu quả kinh tế cao, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng không nhỏ của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Những năm qua phong trào thi đua của Binh đoàn đã vận dụng sáng tạo và lồng ghép tốt với cuộc vận động xây dựng đơn vị "Quản lý tài chính tốt". Vì vậy công tác tài chính luôn đảm bảo vốn cho sản xuất, quản lý được các nguồn vốn của Nhà nước, vốn được bảo toàn và phát triển; đã khắc phục được tình trạng thua lỗ và nợ đọng kéo dài ở một số đơn vị trước đây, đến nay đã ổn định và phát triển như Công ty 17, 98, 532, 185, 492.

Để tăng năng lực sản xuất, trên cơ sở phát huy năng lực thiết bị kỹ thuật hiện có, trong 5 năm qua, Binh đoàn đã đầu tư đổi mới nhiều trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, nâng tổng số xe, máy của Binh đoàn lên hơn 2.000 thiết bị, đáp ứng thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực cầu đường, thuỷ điện, thuỷ lợi. Bên cạnh quan tâm công tác đầu tư, các đơn vị thường xuyên triển khai và thực hiên có hiệu quả phong trào "Quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm" và phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật xe máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất và nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tiêu biểu trong phong trào quản lý, sử dụng xe máy, thiết bị kỹ thuật có các đơn vị: 472, 17, 185 và Chi nhánh phía Nam. Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

Kính thưa Đại hội!

Với định hướng đúng đắn và đổi mới toàn diện các khâu, các bước tổ chức thi đua, trong thời gian qua phong trào thi đua Quyết thắng của Binh đoàn đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, góp phần tích cực thúc đẩy SXKD phát triển, giá trị sản lượng không ngừng tăng lên, tăng trưởng bình quân 15%/năm; thu nhập bình quân người lao động 5.600.000đ/tháng; vốn được bảo toàn và phát triển, góp phần giữ gìn và phát triển tiềm lực Quốc phòng. Đặc biệt những năm qua, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn do chịu sự tác động khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã bám sát những định hướng và tư tưởng chỉ đạo của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Binh đoàn là "Lấy sự ổn định là chính, khi có điều kiện, thời cơ thì đẩy mạnh tăng trưởng"; đã động viên, cổ vũ mọi cấp, mọi ngành, mọi người v­ươn lên, v­ượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đ­ược giao, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển của toàn Binh đoàn, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VII trước một năm. Những kết quả về SXKD đã khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng của lãnh đạo chỉ huy Binh đoàn, của các cơ quan, đơn vị và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người lao động trong toàn Binh đoàn.

  Kính thưa Đại hội !

Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối đổi mới của Đảng, nắm vững mục tiêu xây dựng Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó lấy xây dựng chính trị là cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Phong trào thi đua Quyết thắng của Binh đoàn trong những năm  qua đã góp phần quan trọng nâng cao trách nhiệm chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật của tập thể và từng cá nhân đối với việc xây dựng đơn vị vững mạnh. Trên cơ sở quán triệt và triển khai Cuộc vận động "Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện" của toàn quân, Binh đoàn luôn xác định: Xây dựng đơn vị vững mạnh là mục tiêu quan trọng trong phong trào thi đua, là cơ sở để nâng cao hiệu quả SXKD; hiệu quả kinh tế là thước đo xây dựng đơn vị VMTD.

Để đạt được mục tiêu trên, Binh đoàn đã tổ chức tốt việc quán triệt đường lối quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Hàng năm đơn vị đã hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng, hoàn thành kế hoạch huấn luyện dự bị động viên. Tiêu biểu là tổ chức diễn tập công tác chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh của Binh đoàn và Lữ đoàn 99, Lữ đoàn 472, Lữ đoàn 384. Thông qua học tập, giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của quân đội và của Binh đoàn; nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ được sự ổn định và an toàn về chính trị, không để mặt trái của cơ chế thị trường tác động làm tha hoá cán bộ, chiến sỹ; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hoà bình" của kẻ địch; làm tốt công tác phòng ngừa “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; không mơ hồ mất cảnh giác, sa sút về phẩm chất đạo đức; trong giao dịch kinh tế, không để sơ hở và bị lợi dụng, nhất là trong giao dịch với tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và phong trào "Quân y làm theo lời Bác", cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt và vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị, tích cực tăng gia, chăn nuôi, chủ động khai thác nguồn tại chỗ để nâng cao đời sống sinh hoạt của bộ đội; chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là các đơn vị thi công vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm sốt rét như đường Tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông. Do vậy đơn vị luôn đảm bảo tỷ lệ quân số khoẻ phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất và công tác. Ngành quân y Binh đoàn đã khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 3.495 lượt người ở địa bàn cơ sở cách mạng, vùng đồng bào dân tộc ít người như huyện Định Hóa - Thái Nguyên, Chợ Mới - Bắc Cạn, Văn Yên - Yên Bái, Hướng Hóa - Quảng Trị, Trà My - Quảng Nam với số tiền 826 triệu đồng. Do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, Ngành quân y Binh đoàn được Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế tặng Bằng khen về công tác Quân dân y kết hợp; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen về thành tích thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cấp uỷ, Ban chỉ đạo, chỉ huy các cấp quán triệt và triển  khai sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Kết quả Cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Binh đoàn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, phương pháp tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh đoàn TSVM, đơn vị VMTD. Trong thực hiện Cuộc vận động, tiêu biểu là các đồng chí: Nguyễn Hữu Ngọc, Đoàn Minh Tấn (Phòng Kinh tế kỹ thuật); Nguyễn Xuân Trường (Phòng Chính trị); Trần Chí Phúc, Nguyễn Văn Bình (Công ty 472); Trần Đức Hưởng, Nguyễn Văn Tám (Công ty 99); Nguyễn Tuấn Anh, Tạ Ngọc Thanh (Công ty 492); Cao Quang Chiến, Dương Thanh Lanh (Công ty 185); Phạm Văn Thanh, Nguyễn Văn Hạ (Công ty 470); Trần Chí Dũng, Nguyễn Hữu Hiểu (VKSTK), Bùi Đình Hùng (Công ty 532), Hoàng Minh An (Công ty 384), Đỗ Anh Tuấn (Trường TCCĐ), Khương Tất Thắng (BĐH Gói 2 Đà Nẵng - Quảng Ngãi).     Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng.

Mặc dù là đơn vị kinh tế - quốc phòng thực hiện hạch toán độc lập, nhưng với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", vì vậy phong trào thi đua quyết thắng của Binh đoàn  luôn gắn với công tác chính sách - xã hội và hậu phương quân đội, gắn với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và công tác dân vận. 5 năm qua Binh đoàn đã tặng quà, tặng 150 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách như thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 3,9 tỷ đồng; phụng dưỡng 5 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng 77 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá 4,6 tỷ đồng; ủng hộ các địa phương sửa chữa, tu sửa và xây dựng nghĩa trang liệt sĩ 560 triệu đồng; xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 2,6 tỷ đồng; quỹ "Ngày vì người nghèo" 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ các hội truyền thống, hội cựu chiến binh, hội nạn nhân chất độc da cam/diôxin, quỹ trẻ em tàn tật, quỹ khuyến học, quỹ “Tiếp sức ngư dân bám biển” 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với số tiền 2,3 tỷ đồng; ủng hộ các địa phương trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” như xây dựng trường học, xây dựng giao thông nông thôn với hàng trăm ngày công, hàng trăm ca xe máy trị giá 1,2 tỷ đồng; đón tiếp, hướng dẫn, giải quyết chính sách tồn đọng của Đoàn 559 như xác nhận khen thưởng, xác nhận vùng nhiễm chất độc da cam, tìm mộ liệt sĩ ... cho 4.324 trường hợp; đón tiếp và phục vụ hơn 20 vạn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Tổng số tiền thực hiện công tác chính sách xã hội, công tác dân vận 5 năm qua gần 20 tỷ đồng

Tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện công tác chính sách xã hội và công tác dân vận là các đơn vị: 470, 472, 384, 99, 17, 185, 145, 532, 492,  97; Viện Khảo sát thiết kế, Trường trung cấp cầu đường và dạy nghề; Phòng Chính trị, Phòng tổ chức lao động và Quân y Binh đoàn. Trong đó Công ty 470, 472, 99, 384, 185, 17, 532 được tặng Bằng khen của TCCT.

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng thành tích của toàn Binh đoàn và các đơn vị tiêu biểu về công tác chính sách xã hội và công tác dân vận trong 5 năm qua.

Kính thư­a Đại hội!

Thi đua xung kích trong thực hiện nhiệm vụ SXKD là hoạt động nổi bật của đoàn viên thanh niên Binh đoàn trong 5 năm qua. Các tổ chức đoàn đã đăng ký đảm nhận 290 công trình và phần việc thanh niên, xây dựng 675 đầu xe, máy kiểu mẫu. Nhiều tấm gương lao động hăng say, sáng tạo, dũng cảm trên các công trình như thủy điện Sơn La, Lai Châu, thủy điện Buôn Tuasrah, Srêpôk3, đường tuần tra biên giới, Đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường cao tốc Long Thành - Giầu Dây… với những khẩu hiệu hành động “Tất cả vì tiến độ và chất lượng công trình” đã trở thành quen thuộc của đoàn viên thanh niên trên các công trình trọng điểm. Cùng với lao động sản xuất, phong trào thi đua "Thanh niên Binh đoàn xung kích, sáng tạo, tiến quân vào khoa học công nghệ", "Thanh niên Binh đoàn v­ươn tới những đỉnh cao" ([2])th­ường xuyên đư­ợc duy trì và phát huy có hiệu quả đã góp phần làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị. Với những đóng góp và thành tích đạt được 5 năm qua đã có 45 l­ượt tổ chức đoàn cơ sở đư­ợc các cấp khen thư­ởng, trong đó Đoàn cơ sở CT472, 99, 384, 185, 492, Trường TCCĐ đ­ược tặng Cờ thi đua của TCCT; 32 tập thể được tặng Bằng khen của Trung ư­ơng Đoàn và Bằng khen của TCCT; 447 đoàn viên ­ưu tú đ­ược kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, hàng nghìn lư­ợt đoàn viên thanh niên đ­ược tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, danh hiệu Lao động tiên tiến, Bằng khen, giấy khen. Đó là những hạt nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Binh đoàn, góp phần làm lan toả các hoạt động thi đua xung kích của tuổi trẻ Binh đoàn trong 5 năm qua.

Cùng với Đoàn thanh niên, phong trào thi đua của Hội phụ nữ và tổ chức Công đoàn hoạt động có nề nếp, tiêu biểu là phong trào “Phụ nữ Binh đoàn tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đư­ợc giao, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”; phong trào “5 nhất 3 không” của tổ chức Công đoàn... đã thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tích cực tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao kết quả SXKD và xây dựng đơn vị VMTD. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên, tập thể điển hình tiên tiến: 75 tập thể hội phụ nữ, tổ chức công đoàn đ­ược khen thưởng. Trong đó Hội phụ nữ Công ty 532 đ­ược tặng Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đoàn viên thanh niên được tặng Bằng khen của TLĐLĐVN; Công đoàn Công ty 492 đ­ược tặng Cờ thi đua của TCCT; 11 lư­ợt tập thể đ­ược tặng BK của TCCT (trong Công ty 472, 532 mỗi đơn vị 3 lần; Công ty 492, 99 mỗi đơn vị 2 lần; Công ty 470: 1 lần); 62 l­ượt tập thể đ­ược tặng Bằng khen của Binh đoàn; 36 đoàn viên, hội viên 3 năm liên tục được tặng Danh hiệu CSTĐ cơ sở.

         Đại hội chúng ta nhiệt liệt biểu d­ương những thành tích đã đạt đ­ược của đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và đoàn viên công đoàn của Binh đoàn trong 5 năm qua.

Kính thưa Đại hội!

 Kế thừa và phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn Anh hùng, với bản lĩnh chính trị vững vàng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, CNVQP, LĐHĐ, Binh đoàn đã hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín của mình, để lại nhiều dấu ấn trên nhiều công trình quan trọng.

Nhìn lại 5 năm qua, cùng với sự phát triển của Binh đoàn, có thể khẳng định phong trào TĐQT trong Binh đoàn đã phát triển không ngừng, thực sự là động lực tinh thần to lớn góp phần tạo nên những thành tích xuất sắc của Binh đoàn. Đồng thời phong trào thi đua đã hình thành, phát triển với nét đặc trưng của Binh đoàn, của Bộ đội Trường Sơn được thể hiện trong hoạt động thực tiễn với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Thay mặt Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Binh đoàn, tôi nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP  và LĐHĐ; đặc biệt là các đơn vị được tặng Cờ thi đua, các cá nhân là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua toàn quân, những tấm gương tiên biểu trong phong trào TĐQT, những bông hoa rực rỡ nhất trong “Vườn hoa thi đua Quyết thắng” của Binh đoàn 5 năm qua.
Nhân dịp này, Binh đoàn 12 xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, các cơ quan của Bộ Quốc phòng đã giúp đỡ Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm qua.

Kính thưa Đại Hội!

Chúng ta tự hào về những thành tích đã đạt được 5 năm qua. Song với tinh thần và sự phát triển của phong trào thi đua Quyết thắng, chúng ta cần nhận rõ những thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời cần chỉ ra những nguyên nhân để tiếp tục chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào TĐQT những năm tiếp theo. Đó là: Một số cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức về vai trò, vị trí công tác TĐKT trong tình hình mới chưa đầy đủ, dẫn đến trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua còn hạn chế; phát động thi đua đột kích nhưng nội dung còn dàn trải, chưa tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục các mặt yếu, khâu yếu; một số đơn vị còn biểu hiện bệnh chạy theo thành tích, dấu giếm khuyết điểm; công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời; chưa coi trọng đúng mức việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; công tác tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt” chưa tiến hành thường xuyên, hoặc phương pháp chưa phù hợp.

Kính thưa Đại hội!

Từ thực tiễn 5 năm qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng; Cụ thể:
Một là: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thực sự quan tâm và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT, coi đó là trách nhiệm chính trị của mình và coi công tác TĐKT là công cụ, là đòn bẩy thúc đẩy mọi hoạt động của đơn vị.
Hai là: Phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục làm cho mọi người nhận thức đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác TĐKT trong giai đoạn hiện nay; ý nghĩa mục đích của từng phong trào, từng đợt thi đua nhằm động viên tinh thần, khơi dậy ý chí quyết tâm cho mọi người phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ba là: Thi đua phải có trọng tâm trong điểm, chỉ tiêu phải cụ thể, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, nhiệm vụ của đơn vị; hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong thời gian ngắn. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, giữa thi đua với khen thưởng, giữa động viên tinh thần và khuyến khích vật chất; coi trọng công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng phải chính xác, kịp thời.
Bốn là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các ngành, các cấp, thường xuyên lồng ghép phong trào thi đua với các phong trào, các cuộc vận động, tạo thành mục tiêu thi đua chung của đơn vị để thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện.
Năm là:  Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu, tư vấn, của cơ quan chính trị, hội đồng (ban TĐKT) và những người làm công tác TĐKT.

Phần II
Một số nội dung, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2015 - 2019
 
Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến chính trị, kinh tế - xã hội nước ta. Trước mắt năm 2015 có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đối với Binh đoàn, trong những năm tới tuy có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị VMTD, nhất là sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường; sự thay đổi cơ cấu và tổ chức biên chế, mô hình hoạt động theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng cũng đặt ra yêu cầu mới về công tác thi đua khen thưởng. Do vậy công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Binh đoàn trong những năm tới phải năng động, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế; động viên cao độ sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ, CNVQP khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đơn vị VMTD.

Để đạt được mục tiêu trên đây công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Binh đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau đây:

1/ Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước và Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng; quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị 507 ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương về về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt  Nam; Thông tư 160 ngày 09/11/2014 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn công tác TĐKT trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa công tác TĐKT trong Binh đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Trước mắt toàn Binh đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT, thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 692 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 62 của Tư lệnh Binh đoàn về phát động thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2010 - 2015).

2/ Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan đơn vị tích cực tuyên truyền kết quả đổi mới công tác TĐKT của Binh đoàn trong 5 năm qua; chủ động xây dựng chương trình hành động phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị mình giai đoạn 2015 - 2019.

3/ Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chỉ huy các đơn vị, các Ban điều hành; nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và những người làm công tác TĐKT; tổ chức phong trào TĐQT gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng mà nòng cốt là Đoàn viên thanh niên trong xung kích thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

4/ Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến  trong phong trào thi đua, coi đó là một trong những nội dung cơ bản và trọng tâm trong đổi mới phong trào TĐQT của Binh đoàn giai đoạn hiện nay. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng làm cho phong trào thi đua Quyết thắng của Binh đoàn phát triển rộng khắp, góp phần xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, năng lực tác phong công tác cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD ngày càng phát triển và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Binh đoàn.

5/ Tổ chức phát động thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội, của Bộ đội Trường Sơn và thi đua đột kích, thi đua cao điểm trên các công trình trọng điểm, nhất là ở các công trình đòi hỏi tiến độ khẩn trương.

6/ Nội dung phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, tập trung vào công tác tìm việc làm, nâng cao trình độ quản lý điều hành, lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.

7/ Tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, khen thưởng phải hướng về cơ sở như tổ, đội sản xuất và người lao động; khen đúng người, đúng việc, nhằm động viên cổ vũ kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, ở những công trình trọng điểm, khó khăn, gian khổ.

  Kính thưa Đại hội !

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra, chuẩn bị đón Xuân ất Mùi 2015 và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, QNCN, CNVQP và LĐHD phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, phát huy thành quả 40 năm xây dựng kinh tế - quốc phòng, 25 năm sản xuất kinh doanh tự hạch toán trong thời kỳ đổi mới và nhất là thành tích trong 5 năm qua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị VMTD, khẳng định vị thế, uy tín của Tổng Công ty trong thời kỳ mới, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí Chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.
                             Chào thi đua Quyết thắng !
 
Đại hội TĐQT Binh đoàn lần thứ V
 
 
 (1) Cuộc vận động “xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác TBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”;  “Thanh niên Quân đội mẫu mực xây dựng chính quy”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không” của tổ chức Công đoàn; phong trào “Ngành Hậu cầu Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; phong trào “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”; “đơn vị dân vận tốt”; “đơn vị an toàn tuyệt đối”.
(3) ĐTN CTXD 99 có 2 sáng tiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hơn 1 tỷ đồng, bao gồm: Sáng kiến “Thay đổi biện pháp thi công lao lắp dầm cầu Pá Uôn-Sơn La". Ưu điểm của ph­ương án: Tận dụng đ­ược vật tư­ vật liệu sẵn có của đơn vị (thép hình, cọc ván thép) giảm bớt chi phí cho việc lao lắp dầm, đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án. Với ph­ương án ban đầu phải 2 tháng mới lao lắp xong đ­ược 1 nhịp nh­ưng thực tế chỉ còn 01 tháng lao lắp xong 01 nhịp và đảm bảo an toàn. Sáng kiến “Tự gia công và chế tạo hai bộ cẩu long môn dùng để đúc và lao lắp dầm cầu Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh”.
- Đoàn cơ sở Công ty 532 có sáng kiến làm mái che di động để thi công mặt đ­ường bê tông xi măng trong điều kiện trời m­ưa trên công trình đường TTBG (KonTum), làm lợi trên 300 triệu đồng.
Facebook Chat