Công ty TNHH MTV 492

8/9/2016 Lượt xem: 3563
THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV 492


I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Địa chỉ  trụ sở chính: Tổ 10, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,TP. Hà Nội
Điện thoại: (84) 043.6414295/043.6415129
Fax: (84) 043.6414083
Email: Kinhdoanh492@gmail.com
2. Nơi và năm thành lập:
Năm thành lập : 01/1992    tại  Việt Nam
Thành lập lại : 6/1992  (Công ty XD và sản xuất VLXD)
Đổi tên                           : 4/1996  (Công ty Xây Dựng 492)
Chuyển                         : 01/2004 (Xí nghiệp 492 hạch toán phụ thuộc)
Chuyển                         : 8/2010 (Công ty 492 hạch toán phụ thuộc)
Thành lập lại                 : 09/2012 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV 492)
Theo Quyết định số 3597/QĐ-BQP ngày 26/9/2012 của Bộ Trưởng BQP vể việc chuyển Công ty 492 thuộc Tổng công ty XD Trường Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 492.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106086889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  Thành phố Hà Nội cấp ngày 16 tháng 01 năm 2013.
- Thành lập đội khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ ngày 04 tháng 11 năm 2011 theo quyết định số 660/QĐ-TCT của Tổng giám đốc Tổng công ty XD Trường Sơn.
3. Các ngành kinh doanh chính:
- Xây dựng DD & CN:  Từ năm 1996 đến nay
- Xây dựng cầu đường:  Từ năm 1996 đến nay
- Xây dựng thuỷ lợi, thủy điện:  Từ năm 1996 đến nay
- Dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ:  Từ năm 2012 đến nay
II. CÁC ĐỘI THI CÔNG TRỰC THUỘC:
1. Xí nghiệp 921:
Địa chỉ trụ sở chính: P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Họ và tên đội trưởng: Trần Văn Vì
Điện thoại: 04.36453672     
Fax: 04.36453672     
2. Đội 922:
Địa chỉ trụ sở chính: P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Họ và tên đội trưởng: Doãn Đình Chương
Fax: 04.36453672    
3. Xí nghiệp 923:
Địa chỉ trụ sở chính: P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Họ và tên đội trưởng: Trần Quang Hoạt
4. Đội 926:
Địa chỉ trụ sở chính: P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Họ và tên đội trưởng: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 043.3826842 
Fax: 043.3826842
5. Đội 928: Khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ
Địa chỉ trụ sở chính: P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Họ và tên đội trưởng: Nghiêm Thế Anh
Điện thoại: 046.2884978 
Fax: 046.2884978
6. Đội 929:
Địa chỉ trụ sở chính: P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Họ và tên đội trưởng: Trần Văn Trọng
Điện thoại: 043.9607097
Fax: 043.9607097

 

Tin liên quan

Facebook Chat