Công trình Thủy điện Thác Mơ

12/2/2016 Lượt xem: 0
Tên dự án: Công trình Thủy điện Thác Mơ
Địa điểm: Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Tổng giá trị:
Năm thực hiện:
Facebook Chat