Công trình Thủy điện Buôn Tua Srah, Đắc Lắc

6/10/2016 Lượt xem: 0
Tên dự án: Công trình Thủy điện Buôn Tua Srah, Đắc Lắc
Địa điểm: Đắc Lắc
Tổng giá trị: 1,966.0 (tỷ đồng)
Năm thực hiện: 12/2005 - 12/2010
Đào đắp đất đá, đổ bê tông cốt théo các loại đập chính, đê quây đầu mối, kênh dẫn dòng.
Facebook Chat