Công trình Thủy điện Buôn Kuốp, Đắc Lắc

6/10/2016 Lượt xem: 0
Tên dự án: Công trình Thủy điện Buôn Kuốp, Đắc Lắc
Địa điểm: Đắc Lắc
Tổng giá trị: 2,365.0 (tỷ đồng)
Năm thực hiện: 12/2003 - 9/2009
Đào đắp đất đá, đổ bê tông cốt théo các loại đập tràn, đập dâng, đê quây đầu mối.
Facebook Chat