Công trình nhà máy thủy điện Bản Chát

6/11/2016 Lượt xem: 0
Tên dự án: Công trình nhà máy thủy điện Bản Chát
Địa điểm: Bản Chát, Lai Châu
Tổng giá trị: 3,476.8 (tỷ đồng)
Năm thực hiện: 12/2016 - 12/2012
Đào đắp đất đá và xử lý đê quây, gia cố hố móng và kênh dẫn dòng, thi công bê tông cốt thép cống dẫn dòng, thi công các đường công vụ.
Đơn vị ký hợp đồng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Facebook Chat